KVKK

 

KVKK AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; "www.arapcakitapgunleri.com" internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak Arapça Kitap ve Kültür Günleri programlarından Zoom yayın hizmeti aracılığıyla yararlanabilmem amacıyla isim-soy isim, cinsiyet, unvan, görev, kurum, ülke, telefon numarası , mail adresi gibi kişisel verilerimin işlenmesine, kaydedilmesine, sınıflandırılmasına ve 10 yıl boyunca saklanmasına açık rıza verdiğimi beyan ederim.