Organizasyon

Başladığı ilk yıldan bu yana büyük bir özveriyle gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, asırlar boyunca olduğu gibi İstanbul’u ilmin ve kültürün merkezi haline getirme hedefiyle yola çıkıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâşimî Yayınevi ve Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ortaklığıyla düzenleniyor. Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik kapsamında, İslâm dünyasının önemli ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncıları Türkiye’de bir araya geliyor.

 

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ne yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı katılıyor. Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Fas, Fildişi, Hindistan, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijer, Pakistan, Rusya – Dağıstan, Senegal, Sudan, Suriye, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yunanistan, Filistin, Tacikistan ve Yemen başlıca katılım gerçekleşen ülkeler arasında yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından ilim adamlarını ve yayıncıları bir araya getiren etkinlik, birçok ilim adamları buluşmasına ve telif görüşmelerine sahne oluyor. Etkinlik sayesinde İslâm dünyasının meselelerini istişare ve ortak akıl zemini oluşurken, bu durum ilgilileri tarafından takdirle karşılanıyor. Etkinlik takvimi boyunca birçok seminer, söyleşi, panel ve sempozyum tertip edilirken, yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, düzenlenen bu programlara bildirileriyle katılıyorlar.

 
 

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri organizatörlerinden Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Arapça Kitap ve Kültür Günleri için şunları söylüyor: "Biz ilk başta bir heyecanla bu işe giriştik, “Bıraktığımız Yerden Başlıyoruz” diyerek başladık. Ve gördük ki ne kadar çok özlemişiz birbirimizi. İlk günden itibaren büyük bir teveccühle karşılandı etkinliğimiz. Ülkemizde birbirinden haberdar olmayan nice dertli gönlü bir araya getirdi, kıtalar ötesinden sesleri İstanbul’a duyurdu. Kitaplar, âlimler ilmin merkezinde, İstanbul’da muhabbetle bir araya geldiler. İnşallah her geçen yıl daha da zengin bir içerik için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin fuardan, seminer ve söyleşilerden çok daha ötede faydalarının olduğunu, aramızdaki gönül köprülerini pekiştirdiğini biliyoruz ve bu ruhla çalışıyoruz."

 

Arapça Kitap ve Kültür Günleri, yurt içinden ve yurt dışından 10 binlerce Arapça kitabı ilgililerinin istifadesine sunuyor. Bunun yanında ülkemizde önemli bir yere sahip olan İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri, İmam Hatip Liseleri, Kur’an kursları ve medreselerin öğrenci ve hocalarının kendilerine hitap edecek bir etkinlikte buluşmalarını sağlıyor. İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve geçmişin ülkemizde bir araya gelmesini, Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor.

 
 

Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin, etkinliğin hedeflerini şöyle açıklıyor: “Türkiye’de Arapça kitap okurları etkinlik süresince bayram yapsın, herkesin koştuğu bir kitap şenliği olsun istiyoruz. Tabii bunun yanında İslâm dünyasından ve Türkiye’den katılacak âlimlerle, düzenlenecek panel, konferans ve sempozyumlarla söyleyecek çok sözümüz olduğunu da belirtmek isteriz. Arapça, İslâm dünyasının çimentosu gibidir. Çünkü müslümanların yaşadığı her ülkede, her coğrafyada bu dil üzerinden dinimizi, tarihimizi, kardeşliğimizi konuşabiliriz, güçlendirebiliriz.”

Arapça’nın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiren Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde ilim adamları buluşmaları, Arapçadan Türkçeye çevrilen eserler, etkinliğin küçük misafirleri için hazırlanan Arapça Çocuk Dergisi, Osmanlı Türkçesi dersleri, resim sergileri, gençlik standları, özel program ve seminerler gibi birçok etkinlik de gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, hem bir müslüman ilim adamları arası ilmi toplantılar organizasyonu hem de müslüman kardeş halklar arası ortak miras, dil ve kültür etkinliği olma özelliği barındırıyor. Yalnızca bir kitap fuarı olmadığını, çok daha büyük bir vizyona sahip olduğunu her yıl bir kez daha kanıtlayan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, büyümeye ve daha da fazla gelişmeye devam ediyor.

Başta kısıtlı imkânlarla ama büyük bir idealle yola çıkan etkinlik, İlk yılında “Bıraktığımız Yerden Başlıyoruz”, ikinci yılında “Asırlardır Sönmeyen Işığımız: Âlimler-Kitaplar” ve üçüncü yılında “Geçmişin İhyası, Geleceğin İnşası İçin Medreselerimiz” ana temalarıyla geçekleşti. Dördüncü yılında “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” ana temasıyla gerçekleşen etkinlik, beşinci yılı olan 2020 yılında ise “İlim Membaı Mâverâünnehir” ana temasıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ve devletimizin destekleriyle daha nice yılları geride bırakmak, ülkemizin doğru şekilde tanıtımına, İslâm dünyasıyla kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine ve İslâm dünyasıyla var olan ortak kültür, tarih ve edebiyat mirasının güçlendirilmesine olumlu katkılar sunmak, organizasyonun hedefleri arasındadır.