Etkinlik Takvimi

7. ULUSLARARASI TÜRKİYE
ARAPÇA KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ ETKİNLİK TAKVİMİ

30 KASIM ÇARŞAMBA / SEMİNER VE PANELLER

11.00 - 13.00
Açılış Programı
Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Kaside-i Bürde
4 Dilde Mevlid-i Şerif
Tanıtım Videosu - Belgesel
Açılış Konuşmaları
Hediye Takdimi
Fuar - Sergi Gezisi
15.00 - 16.00 SEMİNER
Muhammed Mûcir el-HatîbBir Emân Kalesi Olarak İslâm Toplumları ve Peygamber Sevgisi

1. ARALIK PERŞEMBE / SEMİNER VE PANELLER

10.30 - 11.30 PANEL
Safter SunHadislerde Mevlîd-i Nebî ve Teberruk
Mahmut BingülSalavatların Hz. Peygamber'e (s.a.v) Arz Edilmesine İlişkin Bir Değerlendirme
11.45 - 12.30 PANEL
Melih ErdemirTürkiye’de Pratik Arapça Öğretimi: “Silsiletü’l-Halidiyye li Teallümi’l-Arabiyye Örneği
Sehl Zeyn
15.00 - 16.00 SEMİNER
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AhmmadKudüs'de Mevlid-i Şerif ve Peygamber Sevgisi
19.00 - 20.00 SEMİNER
Yusuf KaplanMedeniyetimizin Dili ve Ruhu

2. ARALIK CUMA / SEMİNER VE PANELLER

10.00 - 11.00 PANEL / OTURUM BAŞKANI: Ahmet ŞAHİN
S. Molla Zahid ÖzelMevlîd-i Şerîf ve Peygamber Sevgisi
S. Molla Abdulkerim TanrıkuluDoğu ve Güneydoğu’da Mevlîd-i Şerîf Geleneği
S. Molla İzzet ÇakırDoğu ve Güneydoğu’da Mevlîd-i Şerîf İcrası
11.15 - 12.15 PANEL / OTURUM BAŞKANI: Safter SUN
S. Molla Fethullah AytePeygamber Muhabbetini İnşada Medreseler
S. Molla Ömer OzanPeygamber Efendimiz’in (s.a.v) Güzel Ahlakı
S. Molla Ahmed KaçkanŞemail-i Şerîf ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Sünnetinin Önemi
15.00 - 16.00 SEMİNER
Dr. Sadık TanrıkuluPeygamber Lisanı Arapça ve Yakın Dönemden Üç Müellif
16.30 - 17.30 PANEL
Konate Arna (Fil Dişi)Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Daveti Kapsamında Dayanışma, Huzur ve Barış Kavramları
Muhammed Ejdoud (Moritanya)Şemâil-i Muhammediyye (s.a.v)
19.00 - 20.00 PANEL
Dr. Ali el-Ömerîİnsanlığın Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) İhtiyacı
Muhammed Ekrem Ebû ĞuşPeygamberlik Delillerinin Kısımları

3 ARALIK CUMARTESİ / Uluslararası Tarihten Günümüze Mevlîd-i Şerîf Sempozyumu

1. OTURUM / 10.00-11.30 MEVLİD-İ ŞERÎF’İN TARİHİ VE KAYNAKLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Yıldız
Prof. Dr. Hamza Kettânîİlk Mevlidler
Doç. Dr. Nevzat ErkanMevlid Geleneğinde İki Önemli Şahsiyet: Muzafferüddin Kökbori ve İbn Dihye el-Kelbi
Dr. Seyf Ali El-AsrîMevlid-i Şerîf Merasiminin Tarihi
2. OTURUM / 12.00 - 13.30 MEVLİD-İ ŞERÎF’İN MUHTEVASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda
Prof. Dr. Dilaver Selviİşari Tefsirlerde Nûr-u Muhammediye’ye Dair
Hüsâmeddin Abbâs MuhammedCanlı ve Cansızlar Âleminde Nübüvvetin Alâmetleri
Prof. Dr. Seyyid Ahmed HâşimiHadisi Şeriflerde Salavat
3. OTURUM / 15.00-16.30 İMÂM BÛSÎRÎ VE ARAPÇA MEVLİDLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Çelik
Dr. Ahmad AlhasanatArapça Mevlidler ve Muhtevâları
Ali HânîKur’an-ı Kerim’in Resulullahı Tazimi ve Mevlid Üzerine
Ali SözerKasîde-i Bürde’nin Türkçe Manzum Tercümeleri Üzerine
4. OTURUM / 17.00-18.30 SÜLEYMAN ÇELEBİ VE VESÎLETÜ’N-NECÂT
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gayretli
Melikşah SezenMevlid-i Şerif’te Kelami Hususlar
Selim UğurSufilerin Mevlid Geleneğini Benimsemesinde Sema Meclislerinin Rolü
Salih ÖzbayViladet Bahrinde Tahkiye: Vesilet’ün Necât ve Ahmediyye Örneği

4 ARALIK PAZAR / Uluslararası Tarihten Günümüze Mevlîd-i Şerîf Sempozyumu

1. OTURUM / 10.00-11.30 MEVLİD-İ ŞERİF MERASİMLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Necmeddin Cihan KarakurtMevlid Müdafaası İçin Yazılmış Risaleler ve Abdurrahman el-Emânî’nin Mevlid-i Şerif Risalesi
Doç. Dr. Hüseyin OkurFıkıh Müdevvenatında Mevlid-i Şerif
Dr. Mesut AkdoğanMevlid-i Şerif Merasimlerinin Toplumun Üzerindeki Etkisi
2. OTURUM / 12.00-13.30 İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF – 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şevket Topal
Dr. Muhammed Ebûbekir Abdullah BâzîbÖnemli Mevlid-i Şerîf Eserleri Bağlamında İbn Hacer el-Heytemî’nin Mevlid-i Şerîfi
Doç. Dr. M. Saki ÇakırNakşibendî Sufilerinin Te’lif Ettiği Mevlidler
Doç. Dr. İbrahim BazKürtçe Mevlid Muhteva Tahlili
3. OTURUM / 15.00-16.30 İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF – 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar
Muhammed Nûru’l-Hasan HânHind Yarımadasındaki Mevlid-i Şerîf Merasimlerinin İfrat ve Tefrit Yönünden Tahlili
Dr. Hakku’n-NebîHind ve Sind Ulemâsının Eserlerinde Muhabbeti Rasûlullah ve Mevlid-i Şerîf
Prof. Dr. Velican KadirovÖzbekistan’da Mevlid
4. OTURUM / 17.00-18.30 İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF – 3
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Ayhan
Abdurrahman MıhçıoğluMağrib'de Mevlid Geleneği
Cenan HasiçBoşnakça Mevlid Tercümeleri
Salih YılmazAlmanca Yeni Bir Mevlid-i Şerîf Tercümesi Üzerine