Aile ve Gençlik Sempozyumu

Aile ve Gençlik Sempozyumu

Sempozyum Sloganı:
Aile Medeniyetimizi Yeniden Keşfetmek

Sempozyum Konu Başlıkları:
Aile, Evlilik, Nikah, Gençlik, Çocuk Eğitimi, Aile Ahlâkı

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, kendimize, tarihimize ve kardeşliğimize doğru bir yolculuktur. Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen fuar, seminer ve söyleşilerin ötesinde, aradaki gönül köprülerini pekiştirici rolünü ilk günden itibaren muhafaza etmektedir. Organizasyonun çıkış noktasında; kendimize, tarihimize ve kardeşliğimize doğru bir yolculuk niyeti yatar. Bu yolculuk; bir kitap şenliği, bir İslâm dünyası buluşması, bir âlimler zirvesi ve kendimizi yeniden keşfetme-anlama gayretinin neticesidir.

Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde; bir taraftan Arapça kitap alanında birçok yayınevi ve binlerce kitapla buluşma imkânı bulunurken diğer taraftan da İslâm dünyasının dört bir yanından gelen önemli âlimleri dinleme, onlarla tanışma imkânı bulmaktadır. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinlik, sadece yayıncıların kitaplarını sergileyip okura ulaştırdıkları bir vitrin yahut pazar değildir. Hem uluslararası ilişkiler açısından hem de İslâm dünyasında kurulacak çok yönlü irtibat ve planlanacak hedefler için önem arz etmektedir. Özellikle Türkiye’de Arapça eserlerle doğrudan alakası bulunan akademisyen, öğrenci, araştırma merkezlerinin ilgilileri ve okur kitlesi, bazı Arap ülkelerinin toplam nüfusuna denktir. Bu da Türkiye’nin bu konuda yeni ve taze bir platform olarak değerini artırmaktadır. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, hem bir kitap fuarı, hem müslüman ilim adamları arası ilmî toplantılar organizasyonu, hem de müslüman kardeş halklar arası ortak miras, dil ve kültür etkinliğidir.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İslâm Medeniyeti Araştırma Sempozyumları’nın ilki “İslâm ve Ekonomi Sempozyumu” adıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. Bu yıl “Aile Medeniyetimizi Yeniden Keşfetmek” sloganıyla aile, evlilik, nikah, gençlik, çocuk eğitimi, aile ahlâkı gibi konuları ele alacak olan Aile ve Gençlik Sempozyumu, İslâm Medeniyeti Araştırma Sempozyumları’nın ikincisi olarak 26-27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum Bilim Kurulu’nun Türkiye’den ve İslâm dünyasından tebliğlerini kabul yahut davet ettiği ilim adamları hem İstanbul’daki Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ne hem de Konya’daki ilmî toplantıya katılacaklardır.